ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی:

مرودشت ، بلوار انقلاب، جنب فرمانداری، ساختمان نیک، طبقه زیرین، رهانت

تلفن :  ۰۷۱۴۳۳۳۰۳۴۰  – ۰۷۱۴۳۳۳۰۳۹۳  –  ۰۷۱۴۳۳۳۳۸۱۶

E-Mail: raharayanneh@gmail.com

دفتر سیدان:

سیدان ، سه راهی انقلاب، مرکز اینترنت کنکاش

۰۷۱۴۳۴۷۴۳۸۴   –   ۰۹۱۷۹۱۷۳۲۸۵ دهقانی